Strada Viesparilor, nr. 19, etaj 2,  sector 2, București, România +4 021 312 62 10 +4 031 405 02 75 office@cnrr.ro Inscrie-te la newsletter-ul CNRR!

Cine suntem

Fundatia Consiliul National Roman pentru Refugiati (CNRR) este o organizatie non-guvernamentala infiintata in anul 1998 cu statut de utilitate publica din anul 2003.
Misiunea CNRR este de a promova si apara prin toate mijloacele legale drepturile omului in general si drepturile migrantilor, refugiatilor si ale solicitantilor de azil in special.
CNRR ofera servicii de asistenta sociala si consultanta juridica in cadrul departamentelor sale specializate.

Read More

Ce facem ?

Activitati

 •      Asigurarea accesului la consiliere juridică specializată pentru solicitanţii de azil înregistraţi şi cazaţi în toate Centrele regionale de proceduri şi cazare ale Inspectoratului General pentru Imigrari, respectiv Bucureşti, Giurgiu, Galaţi, Timişoara, Maramures şi Rădăuţi, precum şi a solicitanţilor de azil aflaţi în afara centrelor de cazare, inclusiv in zonele de tranzit sau la punctele de trecere a frontierei
 •      Redactare acte procedurale (plangeri, recursuri s.a. pentru solicitantii de azil)
 •      Asistenta specializata pentru categoriile vulnerabile: copii separati, femei, batrani.
 •      Asistenta juridica in instanta pentru cazurile care au un potential ridicat de a crea precedente judiciare.
 •      Specializarea avocaţilor şi a consilierilor juridici implicaţi în procedura de azil în scopul îmbunătăţirii asistenţei juridice şi a calităţii asistenţei pentru solicitanţii de azil;
 •      Specializarea interpreţilor în scopul îmbunătăţirii asistenţei lingvistice.
 •      Cercetarea si furnizarea de informatii actualizate privind situatia din tarile de origine ale solicitantilor de azil (pentru judecatori, avocati, consilieri juridici, autoritati administrative)
 •      Cursuri de formare a viitorilor practicieni in domeniul asistentei juridice si sociale a acestor categorii de interes: Clinica Juridica si Clinica Sociala pentru Refugiati
 •      Lobby şi advocacy in scopul facilitarii accesului persoanelor cu o formă de protecţie la beneficii şi servicii sociale, la piaţa forţei de muncă, la obţinerea cetăţeniei române, la procesul de reunificare şi reîntregire familială şi la alte drepturi conform legii
 •      Consiliere, asistentă juridică și interpretare pentru migrantii care fac obiectul unei decizii de returnare de pe teritoriul României
 •      Consiliere si a asistenta specifica pentru migrantii aflati in centrele de custodie publica ale I.G.I., imbunătățirea implementării si monitorizării operațiunilor de returnare forțată
 •      Organizarea de seminarii, mese rotunde, dezbateri pentru actorii implicati in problematica migratiei si azilului
 •      Colaborare transfrontaliera – implicarea autoritatilor si a societatii civile in gestionarea migratiei si azilului prin actiuni bi si multilaterale realizate cu toti vecinii Romaniei

 

Despre Noi

Fundatia Consiliul National Roman pentru Refugiati (CNRR) este o organizatie non-guvernamentala infiintata in anul 1998 cu statut de utilitate publica din anul 2003.
Misiunea CNRR este de a promova si apara prin toate mijloacele legale drepturile omului in general si drepturile migrantilor, refugiatilor si ale solicitantilor de azil in special.

Facebook

facebook_page_plugin