Strada Viesparilor, nr. 19, etaj 2,  sector 2, București, România +4 021 312 62 10 +4 031 405 02 75 office@cnrr.ro Inscrie-te la newsletter-ul CNRR!

Asistenţă şi consiliere juridică specializată pentru SA și BPI din România - FAMI/20.02.02.01

Proiect derulat în parteneriat cu AIDRom – Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania, perioadă implementare: septembrie 2020 – septembrie 2021.

 

Proiectul urmăreşte asigurarea consilierii si asistentei juridice specializate pentru toti  solicitantii de azil care doresc acest lucru, pe parcursul întregii proceduri de azil (inclusiv a procedurii Dublin), beneficiarilor de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei potrivit Legii nr. 122/2006 cu modificările şi completările ulterioare (mentionata in continuare ca Legea 122/2006). Obiectivele specifice vor răspunde nevoii de asistenţă specializată prin acordarea de consiliere şi asistenţă juridică individualizată solicitanţilor de azil care doresc acest lucru, pe parcursul întregii proceduri de azil (inclusiv a procedurii Dublin), beneficiarilor de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România. Consilierea şi/sau asistenţa juridică va fi adaptată nevoilor persoanelor vulnerabile, dupa caz. 

Grupurile țintă ale proiectului sunt:

Principalul beneficiar al Proiectului „Asistenţă şi consiliere juridică specializată pentru SA și BPI din România”  îl reprezintă „cetăţeanul străin sau apatridul care şi-a manifestat voinţa de a obţine protecţie internaţională în România, atât timp cât procedura de azil cu privire la cererea sa nu s-a finalizat;”  și respectiv “cetăţeanul străin sau apatridul căruia i s-a recunoscut statutul de refugiat sau i s-a acordat protecţia subsidiară” , în condiţiile Legii 122/2006.

Se vor avea în vedere inclusiv persoanele aflate în procedura Dublin, în procedura primei țări de azil, a țării terțe europene sigure și a țării terțe sigure, sau care au primit o decizie de respingere a cererii de azil pentru care Legea 122/2006 prevede remedii juridice. 

O atenţie deosebită va fi acordată persoanelor aparţinând categoriilor vulnerabile, aşa cum sunt enumerate în Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind stabilirea standardelor pentru primirea solicitanţilor de azil, prin acordarea de asistenta individualizata, corespunzator cerintelor acestora.

Proiectul vizeaza, de asemenea, personalul cu un rol foarte important în parcurgerea procedurii de azil (ofiţeri de decizie, consilieri juridici, interpreţi, avocaţi, judecători, reprezentanţi legali) și căruia i-au fost dedicate prin proiect o serie de activități, în scopul pregătirii specifice în domeniul azilului.     

 

Rolul CNRR (solicitant sau partener) şi nivelul de implicare în proiect – CNRR are rolul de solicitant şi organizeaza desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul proiectului.

Costul proiectului: 1.306.256,00 lei.

Finanţatorii proiectului: Uniunea Europeană prin Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare și prin Inspectoratul General pentru Imigrări (1.280.130,88 lei).

facebook_page_plugin