Strada Viesparilor, nr. 19, etaj 2,  sector 2, București, România +4 021 312 62 10 +4 031 405 02 75 office@cnrr.ro Inscrie-te la newsletter-ul CNRR!

Gestionarea proceselor de cercetare şi utilizare a Informațiilor din Țările de Origine - FAMI/19.02.01.02

Perioadă: octombrie 2020 – octombrie 2021.

 

Obiectivului principal al proiectului constă în menținerea funcțională a Portalului ITO; pregătirea utilizatorilor potențiali pe baza instrumentelor existente/expertizei dezvoltate de BESA

Obiectivul general va fi atins prin următoarele obiective specfice

  • Dezvoltarea, actualizarea şi administrarea portalului naţional ITO „Indicium”, având în vedere obiectivele Sistemului European Comun de Azil;
  • Asigurarea accesului tuturor actorilor relevanți pentru procedura de azil la informaţii privind ţările de origine (ITO);
  • Îmbunătățirea deprinderilor de utilizare a portalului „Indicium”  prin pregătirea utilizatorilor și realizarea de materiale suport; 
  • Sprijinirea factorilor de decizie prin furnizarea, inclusiv pe portalul ITO, de răspunsuri şi rapoarte de specialitate privind situaţia din ţările de origine ale solicitanţilor de azil, traduse în limba română.

 

Principalul beneficiar direct al acţiunilor prevăzute în proiect îl reprezintă toţi factorii relevanţi implicați ȋn procedura de azil: ofițeri de decizie, judecători, consilieri juridici, avocați, reprezentanți legali, specialişti ITO şi practicieni din alte state membre ale Uniunii Europene.

Proiectul vizează asigurarea functionalitatii portalului naţional ITO „Indicium”, ȋn scopul facilitării accesului la ITO a tuturor factorilor implicaţi în procedura de azil, furnizarii cu promptitudine a materialelor bilingve elaborate lunar (rapoarte de tara, rapoarte tematice, buletine informative si fise de tara), precum şi sprijinirii factorilor de decizie implicați ȋn procedura de azil.

 

Rolul CNRR (solicitant sau partener) şi nivelul de implicare în proiect – CNRR are rolul de solicitant şi organizeaza desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul proiectului.

Costul proiectului: 363.462,95 lei. 

Finanţatorii proiectului: Uniunea Europeană prin Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare și prin Inspectoratul General pentru Imigrări (345.289,80 lei). 


 

 

facebook_page_plugin