Strada Viesparilor, nr. 19, etaj 2,  sector 2, București, România +4 021 312 62 10 +4 031 405 02 75 office@cnrr.ro Inscrie-te la newsletter-ul CNRR!

Asistență juridică acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare - FAMI/20.03.03.01

Finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Național - Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, perioadă de implementare decembrie 2020 – decembrie 2021

 

Obiectivului principal al proiectului constă în asigurarea minimelor garanții în ceea ce privește posibilitatea de a face uz de căile de atac prevăzute de legislaţia în vigoare pentru RTT care fac obiectul unei decizii de returnare, prin: 

- acordarea de servicii de consiliere juridica, asistenţă juridică, interpretare şi reprezentare juridică în instanţă, prin acordarea de consiliere juridica RTT care au primit o decizie de returnare, inclusiv sub escorta si se afla   în custodie publică, cu privire la căile de atac și remediile juridice prevăzute de legislația în vigoare (in ceea ce priveste decizia de returnare, inclusiv sub escorta/luare in custodie publica), intr-o limba pe care o inteleg sau se presupune in mod rezonabil ca o inteleg; 

- asistență juridică privind formularea plângerilor și a altor acte procedurale pentru RTT care fac obiectul unei decizii de returnare inclusiv de returnare sub escorta/ luare in custodie publica;

- reprezentare juridica în instanță a RTT ce fac obiectul unei decizii de returnare, inclusiv de returnare sub escorta/ luare in custodie publica, funcție de nevoile identificate;  

- informarea si pregatirea interpreților /avocatilor nou recrutati precum și a celor deja prezenți în rețeaua CNRR pentru a fi implicați în procedurile juridice derulate anterior implementării propriu-zise a returnării precum și pentru a se consolida rețeaua de specialiști din cadrul CNRR. 

Principalul beneficiar direct al acțiunilor de consiliere si asistență prevăzute în proiectul de față  este reprezentat de 

- cetăţenii străini ce fac obiectul unei decizii de returnare sub escortă și se află în Centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică Arad și/sau Otopeni

- cetăţenii străini ce fac obiectul unei decizii de returnare, care au avut un drept legal de ședere si care vor să rămână în continuare pe teritoriul României 

- cetățenii străini minori care fac obiectul unei decizii de returnare

În cadrul proiectului:

400 de migranți  (din care, 200 de migranți în prima etapă de implementare și 200 de migranți în a doua etapă de implementare) inclusiv minori, ce fac obiectul unei decizii de returnare inclusiv a unei decizii de returnare sub escortă vor primi consiliere juridică centrată pe prevederile legale la zi referitoare la opțiunile privind căile de atac precum și tot ceea ce incumbă situația lor juridică pe teritoriul României. Aceste persoane vor beneficia de consiliere juridică și, după caz, de  asistență juridică și/sau reprezentare juridică în instanță, într-o limbă pe care o inteleg sau se presupune în mod rezonabil că o înțeleg.

Beneficiarii indirecţi ai proiectului vor fi:

- RTT aflați pe teritoriul României care vor avea posibilitatea de a se informa mai ușor în legătură cu problematica returnării, a legislației în materie, a legislației conexe și a minimelor garanții cu privire la exercitarea căilor de atac prevăzute de legiuitor; 

- Avocați, consilieri juridici și interpreți care activează în domeniul migrației vor avea posibilitatea de a-și consolida cunoștințele, sens în care, atât în prima etapă de implementare, cât și în a doua etapă  se va organiza câte o activitate de pregătire cu aceștia, la care să participe 18 persoane;

- Inspectoratul General pentru Imigrări.

Rolul CNRR (solicitant sau partener) şi nivelul de implicare în proiect – CNRR are rolul de solicitant şi organizeaza desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul proiectului.

Costul proiectului: 233.419,43 lei.

Finanţatorii proiectului: Uniunea Europeană prin Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare și prin Inspectoratul General pentru Imigrări (228.751,04 lei).


 

 

facebook_page_plugin