Strada Viesparilor, nr. 19, etaj 2,  sector 2, București, România +4 021 312 62 10 +4 031 405 02 75 office@cnrr.ro Inscrie-te la newsletter-ul CNRR!

Asistenta si servicii pentru solicitantii de azil din Romania

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, continua implementarea proiectului: “Asistență și servicii pentru solicitanții de azil din România”.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea situaţiei solicitanților de azil (SA) din România prin promovarea unui sistem de asistenţă socială și materială complementară, cât şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al SA în România.

Proiectul este implementat de AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare.

Proiectul este implementat pe o perioadă de 12 luni (Etapa II): 7 iulie 2017 – 6 iulie 2018. Bugetul total al proiectului aferent Etapei II este de: 1.878.142,20 lei.

În acest sens, proiectul urmărește să îşi atingă obiectivele oferind in continuare asistență, consiliere şi facilităţi complementare SA, ce constau în informarea acestora asupra ansamblului de drepturi socio-economice şi obligaţii juridice (altele decât cele referitoare la procedura de azil) pe care le au, sprijin în accesarea serviciilor publice disponibile pentru cel puțin 90% din numărul total de solicitanți de azil aflați în procedură pe perioada implementării proiectului, în România, în ceea ce priveşte: piaţa muncii, sistemul educaţional, sistemul asigurărilor sociale, obţinerea unei locuinţe şi orientare culturală; cursuri de limba română pentru minori, servicii de consiliere socială şi juridică (altele decât cele referitoare la procedura de azil), asistenţă materială efectivă în vederea îmbunătăţirii nivelului de trai al SA, precum şi o serie de activităţi culturale şi recreative, dezvoltarea unor aptitudini profesionale, în vederea acomodării SA la caracteristicile societăţii româneşti.

În mod specific, se va pune un accent deosebit pe asistenţa şi facilităţile acordate SA (definite conform Legii Asistenței Sociale 292/2011) ce aparţin categoriilor vulnerabile.

De asemenea, vor funcționa în continuare Centrele de Cazare și Consiliere – AIDRom, de la București și Timișoara, unde vor beneficia de cazare și servicii de asistență, informare și consiliere, categoriile de SA aparținând grupurilor vulnerabile în special femei, familii monoparentale sau persoane cu dizabilități, pentru a suplimenta numărul de locuri de cazare în regiune.

În acordarea facilităților din cadrul proiectului pentru solicitanții de azil din România, se va ține cont și de recomandările primite în acest sens de la ofițerii de integrare din cadrul Centrelor de Cazare și Proceduri pentru SA ale IGI, iar activitățile se vor desfășura în strânsă colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări.Pliante informative privind drepturile şi obligaţiile solicitanţilor de azil :

Pliant Romana Pliant Engleza Pliant Franceza Pliant Araba Pliant Pashtu Pliant Urdu

Rezultatele preconizate in cadrul proiectului:

Rezultat 1: Accesul SA la servicii de consiliere si informare. Implicarea SA in viata socio-culturala prin participarea la activitati educationale, recreative si culturale

Activităţile ce contribuie la atingerea rezultatului: Activitatea 1 si Activitatea 3

Indicatori de măsurare și standard de performanță (valoare):

 • Aproximativ 600 SA vor beneficia de consiliere si informare
 • Aproximativ 150 SA vor beneficia de asistenta individualizata
 • Vor fi identificate locuinte pentru aproximativ 30 SA
 • Vor fi organizate 72 de prezentari privind locurile de munca
 • Aproximativ 150 SA vor participa la activitati educationale, culturale si recreative
 • Vor fi oferite 100 servicii destinate minorilor, constand in: inscrierea la gradinita/scoala, costuri necesare cu scoala/gradinita, achizitionarea de rechizite etc.
 • Aproximativ 60 SA minori vor participa la cursurile de limba romana
 • Vor fi identificate locuinte pentru aproximativ 30 de solicitanti de azil

Rezultat 2: Asistenta materiala efectiva

Activităţile ce contribuie la atingerea rezultatului: Activitatea nr. 2 si Activitatea nr. 4

Indicatori de măsurare și standard de performanță (valoare):

 • Aproximativ 40 SA vor beneficia de cazare si servicii integrate
 • Servicii de traducere, legalizare/apostilare/autentificare pentru aproximativ 60 pagini
 • Aproximativ 200 pachete de alimente vor fi distribuite pentru transferul intre centre
 • Aproximativ 600 de pachete de instalare la momentul depunerii cererii de azil.
 • Aproximativ 100 pachete de asistenta financiara personalizata/tichete sociale;
 • 600 de pachete cu alimente/tichete sociale, pentru SA din cadrul CRCPSA, spatii inchise, custodie publica si centrele AIDRom;
 • 300 de pachete cu imbracaminte, pentru SA din cadrul CRCPSA, spatii inchise, custodie publica si centrele AIDRom.
 • 600 pachete de igiena personala/tichete sociale pentru SA din cadrul CRCPSA, spatii inchise, custodie publica si centrele AIDRom.

Rezultat 3: Asigurarea vizibilitatii si coordonarea proiectului

Activităţile ce contribuie la atingerea rezultatului: Activitatea nr. 5 si Activitatea nr. 6

Indicatori de măsurare și standard de performanță (valoare):

 • Vizibilitatea proiectului
 • Actualizarea paginilor web
 • 1 intalnire de coordonare
 • 5 misiuni de monitorizare
 • 1 raport de audit
 • 1200 de pliante vor fi traduse in 7 limbi

Activitatea nr. 1 – Consilierea socială, juridica şi informarea SA cu privire la drepturile şi obligaţiile lor legale în Romania şi care nu au legătură directă cu procedura de azil

Activitatea se va desfasura in Centrele de Cazare si Proceduri de Azil, in cele 2 Centre de Cazare si Consiliere – AIDROM, sediul CNRR, Centrele de cazare a strainilor luati in custodie publica, spatiile inchise din cadrul Centrelor Regionale si Centrele Integrate,alte formatiuni teritoriale daca situatia impune acest lucru.

Activitatea nr. 2.: Asistentă acordată SA cazaţi în Centrele de Consiliere si Cazare pentru S.A. gestionate de AIDRom.

Activitatea nr. 3 – Asistenţă în vederea integrării cultural-educaţionale

Activitatea de asistenţǎ în ceea ce priveşte orientarea culturalǎ a solicitanţilor de azil este de o importanţă deosebită, subactivităţile asigurate în cadrul sǎu de către asociatiile partenere fiind de altfel incluse şi în programul guvernamental de integrare. Orientarea culturalǎ şi învǎţarea limbii române alcǎtuiesc împreunǎ fundamentul unei acomodări corespunzǎtoare a oricǎrei persoane în societatea gazdǎ.

Activitatea nr. 4 – Asistenta materiala efectiva:

Acordarea de asistenta materiala efectiva sub forma de :

 • asistenţă materială pentru traducere acte de stare civilă şi/sau diplome, precum şi legalizarea /autentificarea/apostilare acestor documente; pentru aproximativ 60 pagini;
 • 200 de pachete de alimente pentru solicitanţi de azil transferaţi între centrele regionale sau transferati de la locul depunerii cererii de azil în centrele regionale,
 • 600 de pachete de alimente/tichete sociale pentru solicitanţii de azil pentru solicitantii de azil din cadrul centrelor regionale de cazare, spatii inchise, Custodie publica si centrele AIDRom
 • 600 pachete de igiena/tichete sociale pentru beneficiarii cazati in Centrele AIDRom cat si in Centrele Regionale de Cazare si proceduri pentru solicitantii de azil, Centrele de Custodie si spatiile inchise.
 • 600 pachete de instalare pentru beneficiarii cazati in Centrele AIDRom cat si in Centrele Regionale de Cazare si proceduri pentru solicitantii de azil, la momentul depunerii cererii de azil
 • Servicii de cazare pentru SA apartinand grupurilor vulnerabile in Bucuresti si Timisoara, pentru aproximativ 40 SA;
 • Asistenţă financiară lunară/tichete sociale pentru solicitantii de azil din categoria persoanelor vulnerabile
 • 300 de pachete cu imbracaminte, pentru solicitantii de azil din cadrul centrelor regionale de cazare, spatii inchise, Custodie publica si centrele AIDRom.

Titlu activitate: Activitatea nr. 5. – Asigurarea vizibilitatii proiectului si actualizarea paginilor web ale aplicantului si partenerului

Titlu activitate: Activitatea nr. 6 – Activitati de coordonare a proiectuluiConsiliul National Roman pentru Refugiati implementeaza proiectul intitulat „Asistenta si servicii pentru solicitantii de azil din Romania”, care se adreseaza solicitantilor de azil din Romania, pentru o perioada de 6 luni.

Proiectul este implementat in parteneriat cu fundatia AIDrom si este finantat prin programul national Fondul pentru Azil, Migratie si Integrare.

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea situatiei solicitantilor de azil din Romania prin promovarea unui sistem de asistenta sociala si materiala complementara si servicii specializate in vederea cresterii nivelului de trai al solicitantilor de azil înRomania.

De asemenea, urmarim optimizarea stării generale a solicitanţilor de azil din centrele de cazare şi proceduri de azil (Bucureşti, Galaţi, Şomcuta Mare, Rădăuţi, Timişoara, Giurgiu), dar si a persoanelor care locuiesc in afara centrelor de cazare si proceduri de azil, şi creşterea nivelului de trai al acestora prin oferirea de asistenţă materială efectivă, concretizată sub formă de:

• asistenţă materială pentru traducere acte de stare civilă şi/sau diplome, precum şi legalizarea/autentificarea/apostilare acestor documente;

• pachet de alimente pentru toti solicitanţii de azil transferaţi între centrele regionale sau transferati de la locul depunerii cererii de azil în centrele regionale.

• pachet de instalare, la momentul depunerii cererii de azil, pentru solicitantii de azil care solicită şi cărora li se aprobă cazarea în centrele regionale, cat si pentru SA cazati in Centrele de Cazare si Consiliere – AIDRom, atat la Bucuresti cat si la Timisoara;

• asistenţă financiară lunară pentru solicitantii de azil din categoria persoanelor vulnerabile

• acordarea lunară de tichete sociale pentru toti solicitantii de azil cazati in centrele Regionale de cazare si proceduri de azil, centrele AIDRom, cat si pentru solicitantii de azil care locuiesc in afara centrelor de cazare, acordarea de pachete cu hrana si materiale de igiena, etc. pentru SA cazati in centrele de Custodie Publica Arad si Otopeni, etc.;

• achiziţionarea de rechizite si materiale didactice auxiliare, suportarea cheltuielilor de hrană la grădiniţa pentru copiii solicitanti de azil, alte cheltuieli necesare la scoala si gradinita, etc.;

facebook_page_plugin